Què és l'Índex de presència a Twitter (IPT)

Hem analitzat la presència dels sis principals partits i candidats a l’alcaldia de Terrassa a Twitter durant els quinze dies de campanya.

Candidats i partits es puntuen a través de l’índex sintètic de Presència a Twitter (IPT). Aquest índex té en compte quatre factors:

  • La comunitat (seguidors)
  • L’activitat (tuits i retuits)
  • La interacció (favorits i mencions)
  • La viralitat (retuits dels seus tuits)

Així, l’índex puntua als candidats i als partits polítics entre 0 i 100.

Comunitat
Distribució dels seguidors dels candidats.
El 29% dels seguidors els concentra el candidat Socialista Jordi ballart, seguit pel republicà Isaac Albert, que conta amb el 9,6%
Comunitat
Creixement de seguidors durant la campanya

Taxa de variació

  • Javier González 1.76%
  • Miquel Sàmper 0.99%
  • Isaac Albert 1.57%
  • Xavi Matilla 12.14%
  • Gabriel Turmo 3.08%
  • Jordi Ballart 1.18%
Activitat
Distribució dels tuits per candidat
Gabriel Turmo tuiteja el 45% del total dels Tuits dels candidats analitzats.
12447 Seguidors dels 6 partits i candidats
615 piulades durant la campanya
1532 mencions als candidats
697 retuits

Ranking de Partits Polítics